Céginformáció

DotEnergo Zrt.

A DotEnergo Energetikai és Épületgépészeti Zrt. a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum (DE OEC) és a Tudományi Egyetemi Kar (DE TEK) energetikai rendszereinek üzemeltetését és karbantartását, illetve energetikai fejlesztési munkáit végzi.

Az energetikai rendszer üzemeltetésén túl részt veszünk energia megtakarítást célzó beruházások tervezésében kivitelezésében és a meglévő rendszerek fejlesztésének és korszerűsítésének finanszírozásában is.

Történetünk

A létesítményüzemeltetést 1995. november 1. óta végezzük. Az egészségügyben először a Debreceni Orvostudományi Egyetem határozta el, hogy műszaki-üzemviteli tevékenységét vállalkozásba adja. Az Egyetem pályázati kiírására 21 pályamunka érkezett, melyet a DotEnergo Kft. nyert el.

A DotEnergo Kft-t azok a közalkalmazottak hozták létre, akik az Egyetem energetikai berendezéseit, hálózatait üzemeltették, karbantartották, szakmai beruházói háttérrel kiegészülve, amellyel együtt a cég jelentős befektetést garantált az Egyetem elavult – az 1960-as évek technikáját megtestesítő – energetikai hálózatán.

Szerződéses kötelezettségünknek eleget téve 1996-ban telepítettünk egy CAT 3412 típusú 375 kW teljesítményű gázmotoros blokkfűtőművet.

1998-2000 között végrehajtottunk egy átfogó energetikai rekonstrukciót. Ennek keretében az akkori központi hőtermelő egységek felújításra kerültek, az I és II telepi hőközpontok felújítása megtörtént. II telepi távvezeték kapacitását bővítettük. A hőellátó rendszer távfelügyeleti rendszere kiépítésre került. Gőzös fűtésű épületeket átépítettük (Auguszta épülete) melegvízfűtésűre. Társaságunk finanszírozásában valósult meg a kazánházi átalakítás és a Gázmotor telepítés Meghatározó közreműködésünknek köszönhetően a fejlesztés többi részét az akkori Környezetvédelmi Minisztérium támogatása és természetesen az Egyetem önrésze fedezte. A DotEnergo Energetikai és Épületgépészeti Részvénytársasággá alakult át. Következő ütemben az DE OEC villamos energia szolgáltatója Társaságunk lett. Ennek keretében vállalt szerződéses kötelezettségünknek eleget téve telepítésre került egy újabb CAT 3412 gázmotoros blokkfűtőmű egység melynek beruházási költségét cégcsoportunkon belül az Energo-Holding Kft finanszírozta.

Fejlesztések keretében megvalósult a DEOEC villamos fogyasztásának teljesítmény figyelő rendszerének a telepítése. Egyes Intézetekben energiatakarékos világítótesteket szereltünk fel. (pl. Elméleti Tömt - Nagyelőadó) Ezen a területen további villamos energia megtakarítást célzó beruházások vannak előkészítés alatt.

A DE OEC és a DE TEK hőszolgáltatásának biztonságos ellátása érdekében 2002-ben javaslatot tettünk a Debreceni Egyetemnek hogy a Debreceni Hőszolgáltató Zrt.-vel közösen a debreceni távhő rendszerre csatlakoztatjuk a Debreceni Egyetem OEC és TEK fogyasztóit. A Debreceni Egyetemmel és azon belül a DE OEC és a DE TEK tervei alapján cégcsoportunk finanszírozásában és fejlesztésében megvalósult a távvezeték kivitelezése és a DE OEC kazánházában távhő-hőközpont kiépítése. A beruházást és a Debreceni Hőszolgáltató Zrt által kiépített ellátóvezetéket, cégcsoportunk hosszú távú fejlesztései alapján finanszírozta. 2003. október 15.-től fűtési és használati-melegvíz szolgáltatást a Debreceni Hőszolgáltatótól vett energiával biztosítja elsődlegesen. Ezzel a DE OEC hőenergia ellátása újabb alternatívákkal bővült, ami még inkább biztosítja a szolgáltatási üzemeltetési biztonságot.

2004-ben valósult meg a Debreceni Egyetem, Egyetem téri Campusának az ellátási területbe való bevonása. Ezzel egyidőben a DE OEC II. telep fogyasztói is csatlakoztatásra kerültek a távhőellátó rendszerre. A távvezeték bővítést Társaságunk saját finanszírozásban végezte el. A fejlesztésekkel jelentősen csökkent a CO2 kibocsátás az érintett területeken (4000t).

Társaságunk

<9>2003 óta minőségirányítási rendszert vezetett be és használ, melyet az MSZ EN ISO 9001: 2009 szabvány szerint tanúsíttattunk. <9>2015. évben környezetközpontú irányítási rendszert vezetett be és használ, melyet az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint tanúsíttattunk.

Jelenlegi tulajdonosi kör és cégadatok:

Cégjegyzékszám: 03-10-100312
Adószám: 12599576-2-03

Részvényesek/Tulajdonosok:

Dr. Császár Edina
Dr. Piskolti János